พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ท่องเที่ยวชุมชน แนวทางปฏิบัติ

กรองผลลัพธ์
  • Code of conduct 166 recent views

    แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
    สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 25 กรกฎาคม 2565