ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1. ผ่านเว็บไซต์ https://www.dasta.or.th/th
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ชุมชนท่องเที่ยว
วันที่เริ่มต้นสร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2567
สร้างในระบบเมื่อ 23 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 สิงหาคม 2566