• Booklet ชุดองค์ความรู้ ยกระดับการขายสไตล์ท่องเที่ยวโดยชุมชน 167 total views 12 recent views

    ชุดองค์ความรู้ สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพในด้านการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Pitching)
    สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 20 กุมภาพันธ์ 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).