พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ รูปแบบ: HTML แท็ค: ชุมชน ท่องเที่ยวโดยชุมชน แผนพัฒนาศักยภาพ

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 292 recent views

    ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยืน ระยะ 1-3 ปี
    สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 23 สิงหาคม 2565
  • แผนพัฒนาศักยภาพชุมชนที่ อพท. ลงไปดำเนินการ 216 recent views

    ข้อมูลรายละเอียดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะ 1-3 ปี
    สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. 23 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).