พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Creative Commons Attributions รูปแบบ: XLS ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: มาตรฐาน คะแนน ทวนสอบ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).