พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: ท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: XLS

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).