พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF แท็ค: ตราสัญลักษณ์

กรองผลลัพธ์
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ 38 recent views

    รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 19 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).