ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล 1.ผ่านเว็บไซต์ DASTA Knowledge
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 14 กันยายน 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กันยายน 2562
สร้างในระบบเมื่อ 19 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566